درباره

آرتاوه برای به ثمر رساندن نوبنیاد بپرسین به وجود آمد. بپرسین یک موتور جویشگر استنتاجی است که تلاش می کند به شما خدماتی ارایه می کنند که تا به امروز از پس نرم افزارهای موجود در بازار بر نمی آمد.

تاریخچه

سعید زارعیان و امیرپوریا مهری برای مدیریت یکپارچه‌ی پروژه‌های نرم‌افزاری‌شان و کلید زدن چند پروژه‌ی مشترک دیگر با همراهی محمد زارع، در دسامبر 2013 تصمیم گرفتند شرکت آرتاوه را تاسیس کنند. در می 2014 کار تجاری آرتاوه آغاز شد.

تیم مدیریت

 • امیرپوریا مهری

  مدیر عملیاتی اجرایی COO (رئیس هیئت مدیره) و یکی از بنیان‌گذاران
  معمار ارشد فناوری و سرپرست آزمایشگاه های آرتاوه

 • سعید زارعیان

  مدیر ارشد اجرایی CEO (مدیر عامل) و یکی از بنیان‌گذاران
  معمار ارشد نرم افزار و محصولات

 • محمد زارع

  مدیر ارشد طراحی، معمار ارشد رابط کاربری و همراه بنیان‌گذاران